Zespˇ│ projektowy

Zespó│ projektowy w sk│adzie:

mgr in┐. Marcin Block  tel. 602 486 112
mgr in┐. arch. Rafa│ M▒dry
mgr in┐. arch. Barbara Sawic
in┐. arch. Ma│gorzata Grapp
in┐. Mariusz Chodur
mgr Dorota Chodur
in┐. Józef Block

Zapraszamy do wspó│pracy

.