Szczegółowa oferta obejmuje

Projekty indywidualne architektoniczno - budowlane oraz pełnobranżowe obiektów kubaturowych:
 • domy jednorodzinne
 • domy wielorodzinne
 • obiekty sakralne
 • obiekty hotelowe i pensjonatowe
 • obiekty użyteczności publicznej
 • obiekty usługowe
 • obiekty produkcyjne
 • obiekty biurowe
 • budynki gospodarcze
 • garaże
Projekty sieci instalacji sanitarnej, odwodnienia oraz projekty instalacji sanitarnych wewnętrznych wodne, kanalizacyjne, wentylacyjne, centralnego ogrzewania, kotłownie:

  Projekty typowe - katalogowe biur architektonicznych: domy jednorodzinne, budynki gospodarcze, garaże, obiekty inwentarskie i inne, takich firm jak:
  • Archeton
  • Archipelag
  • MTM Styl
  • Inwest-Projekt
  • M&M Lipińscy
  • Archon+
  • Agrobisp
  • Horyzont
  • Kreator
  • Murator
  • Charkiewicz
  • Archigraph
  • KB Projekt
  • Atrium
  • Bisprol

  Adaptacja projektów typowych
  Dokumentacja techniczna projektów powtarzalnych, aby mogła uzyskać pozwolenie na budową, musi być włączona w skład dokumentacji budowlanej zawierającej:
  • projekt domu z dokonaną adaptacją do warunków lokalnych,
  • projekt zagospodarowania działki,
  • projekty przyłączy zewnętrznych,
  • wymagane uzgodnienia.

  Projekty modernizacji i przebudowy istniejących obiektów

  Opracowania projektów zamiennych

  Projekty technologiczne dla gastronomii, przetwórstwa spożywczego i inne

  Nadzorowanie budów - nadzór autorski, nadzór inwestorski

  Ekspertyzy budowlane

  Kosztorysy budowlane

  Obsługa formalno - prawna inwestycji

  Doradztwo techniczno - prawne

  Kierowanie budowami

  Okresowe przeglądy obiektów

  Wykonywanie koncepcji architektonicznych

  Wizualizacja projektów

  Uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, warunków technicznych i opinii

  Inwentaryzacja obiektów />